SPARTAN CUP NA FACEBOOKU

SPARTAN CUP

TO AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

REGULAMIN

15. edycji ligi Spartan Cup

1. CEL TURNIEJU:

- Upowszechnianie i popularyzacja amatorskiej gry w piłkę nożna, jako formy spędzania czasu wolnego mieszkańcówWrocławia.

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku piłki nożnej.

 

2. ORGANIZATOR:

WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.

 

3. MIEJSCE I TERMIN:

Miejsce: boisko w Centrum Treningowym Spartan, ul. Krajewskiego 2, tel. 71/348 42 17, fax 71/348 42 13

telefon do koordynatora: 693 581 756

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: XV edycja – Wiosna 2017 – będzie rozegrana w miesiącach marzec-czerwiec 2017 Mecze ligowe będą rozgrywane w następujące dni :

wtorki, czwartki w godz. 17.50 – 20.30 poniedziałki w godzi. 17:50 – 22:00

środy, piątki w godz. 18.00 – 22.00.

 

4. STADION – MIEJSCE ROZGRYWANIA MECZÓW:

Boisko ze sztuczna trawą, wypełnione granulatem typu EPDM. Wymiary boiska : 40m x 60m. Bramki: 5m x 2m. Oświetlenie sztuczne – 4 zespoły lamp. Dla każdej drużyny szatnia-przebieralnia z pełnym węzłem sanitarnym. Ławki dla drużyn i zawodników rezerwowych.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W lidze Spartan Cup mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji, urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jaki i grupy nieformalne.

2. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach z organizatorem (kapitan lub kierownik drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, osoba zgłaszająca drużynę do turnieju, odpowiedzialna jest za zapoznanie zawodników z niniejszym regulaminem i przepisami.

    3. Mecze rozgrywane jak wyżej w pkt.3 ( miejsce i termin).

    4. Termin, godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.

Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie internetowej: www.spartancup.pl najpóźniej 5 dni po zakończeniu zapisów.

5. Po dokonaniu zgłoszenia, spełnieniu warunków formalnych i ustaleniu terminarza, organizator nie przewiduje przekładania terminów spotkań. Decydując się na udział w Lidze Spartan Cup zgłoszona drużyna jest świadoma terminów rozgrywania spotkań.

6. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna)

7.W Spartan Cup mogą grać zawodnicy, którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek OZPN krajowych, tj. III liga i ligi wyższe w sezonie 2016/2017.

8. Każda drużyna może zgłosić max 20 zawodników.

9. W bezpośrednim spotkaniu gra 7 zawodników: bramkarz + 6 zawodników w polu.

Minimalna liczba zawodników, aby rozpocząć i kontynuować mecz to 6 zawodników: bramkarz + 5 zawodników w polu.

10. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, można zmienić lub uzupełnić skład do dnia, w którym będzie rozgrywana max. 3 kolejka ligowa (danego zespołu, który chce dopisać zawodnika). W wyjątkowych przypadkach, np. kontuzja wykluczająca zawodnika z dalszych gier, poparta odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, istnieje możliwość dopisania w to miejsce nowego zawodnika – pisemną prośbę zespołu rozpatruje organizator.

Wyjątek stanowią bramkarze – każdy zespół może dopisać nowego bramkarza w dowolnej chwili (zawodnik ten nie może grać w polu), pod warunkiem, że kadra drużyny nie przekroczy 20 zawodników. Nowego bramkarza trzeba zgłosić mailowo na min. 12h przed rozpoczęciem spotkania.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Spartan Cup drużynom lub zawodnikom bez podania przyczyny.

11. W przypadku zagrania zawodnika nie zgłoszonego do rozgrywek w odpowiednim terminie (tj. do trzeciej kolejki), po ujawnieniu tego faktu, wynik meczu lub meczów w których grał nieuprawniony zawodnik (niezgłoszony), zostanie rozstrzygnięty walkowerem na korzyść przeciwnika.

12. Zawodnik może wystąpić w trakcie ligi (dotyczy jednej edycji) tylko w jednym zespole, z wyjątkiem sytuacji, kiedy w lidze udział biorą dwie lub więcej drużyn o tej samej nazwie i z tej samej organizacji, ale grających w różnych grupach ligowych. Wówczas zawodnik z zespołu drugiego lub trzeciego, może wystąpić w zespole pierwszym pod warunkiem - zagrać może tylko w jednej drużynie w jednej kolejce (kolejka liczona wg kolejnego rozgrywanego spotkania - nie tygodnia rozgrywek)- zdobyte punkty, bramki, kary są zaliczane na konto zawodnika, grającego w odpowiednie lidze.

13. Drużyny muszą posiadać jednorodne stroje sportowe z numerami na plecach koszulek (minimum koszulki w jednym kolorze lub jednakowe znaczniki). W przypadku braku numerów (lub powtarzających się numerów) drużyna ta musi założyć numerowane znaczniki (zapewniane przez organizatora), a kapitan danej drużyny jest zobowiązany do wpisania numerów znaczników do protokołu meczowego PRZED rozpoczęciem spotkania. Spotkanie nie może się rozpocząć bez wypełnienia protokołu meczowego, w przypadku gdy sędzia rozpocznie wcześniej spotkanie, koordynator ma prawo przerwać mecz w dowolnym momencie spotkania i zwrócić się do kapitana/przedstawiciela drużyny o uzupełnienie protokołu. Jeśli zawodnicy kapitan/przedstawiciel drużyny odmówi mecz nie będzie kontynuowany, a strona(y), która nie dopełniła formalności zostanie ukarana walkowerem.

14. W przypadku kiedy obie drużyny mają podobne kolorystycznie stroje organizator zapewnia znaczniki. Zakłada je drużyna która w danym dniu pełni rolę gości.

15. Dozwolone obuwie do gry w turnieju to lanki piłkarskie lub tzw. halówki, zakaz grania w butach - korkach typu wkręty (metalowe, plastikowe).

16. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny (kierownika drużyny, trenera), który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało: Wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie o zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.

17. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie zgłoszenia do ligi). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu ligiprzez wszystkich zawodników danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o treści regulaminu.

18. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w Lidze Spartan Cup oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję Ligi Spartan Cup na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi Spartan Cup.

19. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan lub kierownik drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi Spartan Cup, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny.

20. Każdy zawodnik biorący udział w lidze Spartan Cup ma obowiązek posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do ligi drużyna zostaje ukarana walkowerem.

21. Zawodnicy uczestniczący w lidze Spartan Cup są zobowiązani we własnym zakresie poddać się badaniom lekarskim stwierdzająca ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.

22. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW

23. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Spartan Cup drużynom lub zawodnikom bez podania przyczyny.

24. Następstwem za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry może być walkower lub dyskwalifikacja z ligi. Dotyczy to i zawodników i drużyn. Orzeka to organizator.

 

6. ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału w lidze Spartan Cup – XIV edycja, jest dostarczenie karty zgłoszenia w formie elektronicznej lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2) oraz dokonanie opłatystartowej w odpowiedniej wysokości i terminie (nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek) – przelewem na konto, bądź też gotówką lub kartą płatniczą w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2.

 

Brak spełnienia jednocześnie obu warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału i nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia i listy zawodników, podpisanej przez osobę reprezentującą drużynę oraz podpisy zawodników stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność w Lidze Spartan Cup (w przypadku zgłoszeń elektronicznych – skan).

 

Wpłat przelewem należy dokonać na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW

Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

W tytule wpłaty należy wpisać: udział w lidze Spartan Cup – piętnasta edycja – /nazwa zespołu/.

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich przypadków, min. przypadków wykluczenia lub rezygnacji drużyn z rozgrywek, lub rozegrania mniejszej liczby spotkań z powodów niezależnych od organizatora np. wycofania się którejś drużyny z rozgrywek.

 

Zasady przydziału do poszczególnych grup ligowych w 15. edycji Spartan Cup :

 1. udział w Ekstraklasie w danej edycji mają zespoły, które zajęły miejsca od 1 – 6 w poprzedniej edycji + zwycięzca spotkania barażowego o Ekstraklasę + zespół z 1. miejsca z I ligi poprzedniej edycji. W przypadku wycofania (nie zgłoszenia) się jakieś drużyny z poprzedniego sezonu, pierwszeństwo udziału w Ekstraklasie mają kolejno:

           Zespoły, który spadły z Ekstraklasy w poprzednim sezonie, z pierwszeństwem dla zespołu, który zdobył w lidze więcej punktów. Następnie zespoły z kolejnych miejsc w I lidze z poprzedniej edycji.

 1. udział w I lidze w danej edycji: mają zespoły, które zajęły miejsca od 3-7 w poprzedniej edycji + przegrany spotkania barażowego o Ekstraklasę + zespoły, które spadły z ekstraklasy + 1. zespół z 1. ligi grupy spadkowej. Przydział drużyn do 1. ligi będzie dodatkowo zweryfikowany na koniec zapisów i jest również zależny od ilości drużyn, które się zgłoszą do rozgrywek.

 2. udział w II lidze w danej edycji: zespoły z 1. ligi gr. spadkowej z miejsc 2-8 oraz zespoły, które z miejsc 8-9 z 1. ligi gr. mistrzowskiej + zespoły grające w amatorskiej lidze Spartan Cup po raz pierwszy. Stworzenie i liczba zespołów w II lidze jest zależny od ilości zapisanych drużyn do ligi.

 3. Udział w III lidze w danej edycji: 8 zespół z 1. ligi gr. spadkowej oraz zespoły grające w amatorskiej lidze Spartan Cup po raz pierwszy. Utworzenie i liczebność III ligi zależy od ilości zgłoszonych zespołów

 

Zgłaszając akces do udziału w Spartan Cup, osoba reprezentująca drużynę przyjmuje do wiadomości warunki jakie oferuje organizator Spartan Cup i nie będzie wnosić do nich zastrzeżeń. Dotyczy to w szczególności terminarza oraz godzin i dni rozgrywania spotkań.

 

7. OPŁATA ZA UDZIAŁ: I termin (do 28.02.2017r.)

Drużyny z poprzednich sezonów 1800zł

Nowe drużyny 1900zł

Dla WSZYSTKICH zespołów zgłoszonych w I terminie (zgłoszenie + OPŁATA UDZIAŁU) bonus w postaci:

 • 2h boiska na treningi, sparingi

 • dla 10 zawodników z każdego zespołu (wpisanych na listę najpóźniej do 17.08) miesięczny karnet na siłownię w WCT3 Spartan – szczegóły u koordynatora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • bilety na mecze Śląska Wrocław w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017

 

II termin (do 12.03.2017r.)

Drużyny z poprzednich sezonów 1800zł

Nowe drużyny 1900zł

(Bez bonusów z pierwszego terminu)

Wpłaty można dokonać przelewem na konto (patrz pkt. 6), bądź też gotówką lub kartą w recepcji Centrum Spartan ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu.

Uwaga ! Za drużynę grająca w poprzednich edycjach, uważa się drużynę, która posiada min 50 % składu z poprzedniej edycji występującej w jednej drużynie

Dla promujących ligę Spartan Cup – wprowadzających nowe drużyny, przewidujemy dodatkowe bonusy: dodatkowe dwie godziny treningu od każdego przyprowadzonego zespołu. Warunek: drużyna wprowadzająca musi podać nazwę nowej drużyny i osobę do kontaktu w tej drużynie.

*Termin wykorzystania dodatkowych 2h treningu (za wpłatę w I terminie lub zawprowadzenie nowych zespołów): do pierwszego meczu kolejnej edycji ligi Spartan Cup

 

8. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY:

Spartan Cup Liga:

Czas trwania meczu: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy.

 1. Drużyny 7 -osobowe (bramkarz + 6 zawodników w polu).

Aby spotkanie mogło być rozegrane, wymagane jest min. 6 zawodników: (bramkarz + 5 zawodników w polu).

3.System każdy z każdym lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

 1. Liga zostanie podzielona na dwie, trzy lub więcej lig.

a. Ekstraklasę – max liczba zespołów to 8,

b. I ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na dwie grupy, i dwie fazy rozrywek), w przypadku gdy będzie dość zespołów do stworzenia osobnej 2. ligi, 1. liga będzie 8 zespołowa

c. II ligę – max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na dwie grupy, i dwie fazy rozrywek), w przypadku gdy będzie dość zespołów do stworzenia osobnej 3. ligi, 2. liga będzie 8 zespołowa

d. III ligę - max liczba zespołów to 14 lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, np. podział na dwie grupy, i dwie fazy rozrywek)

 1. System rozgrywek:

Ekstraklasa – każdy z każdym, mecze i rewanż (w sumie 14 meczy ligowych w sezonie)

I liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. II liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. III liga – każdy z każdym, jeden mecz lub inny system w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.

6. O kolejności w tabeli decydują:

 1. większą liczba zdobytych punktów

 1. wynik bezpośredniego spotkania między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn „mała tabela” uwzględniająca wynik bezpośrednich spotkań)

 1. lepszy bilans bramkowy

 1. większa liczba zdobytych bramek

 1. losowanie

 1. W zależności od wyniku meczu drużyny otrzymują: a. drużyna zwyciężająca – 3 punkty,

b. drużyna przegrywająca – 0 punktów,

c. w przypadku remisu, obie drużyny – 1 punkt.

 1. Spadek z Ekstraklasy:

Bezpośrednio: zespół z miejsca 8.

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca I ligi.

9. Awans do Ekstraklasy:

Bezpośrednio: zespół z 1 miejsca z I ligi.

Pośrednio: zespół z 2 miejsca I ligi, po barażu z drużyną z 7. miejsca z Ekstraklasy.

10. Awans do I ligi:

Bezpośrednio: zespół z 1. miejsca z II. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca II ligi.

11. Spadek z I ligi:

Bezpośrednio: zespół z 8. miejsca 1. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca II ligi.

12. Awans do II ligi:

Bezpośrednio: zespół z 1. miejsca z III. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca III ligi.

13. Spadek z II ligi:

Bezpośrednio: zespół z 8. miejsca 2. ligi

Pośrednio: zespół z miejsca 7, po barażu z drużyną z 2 miejsca III ligi.

12. Termin oraz godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.

Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie internetowej www.spartancup.pl na 5 dni po zakończeniu zapisów.

13. Drużyny zobowiązane są rozpoczynać spotkania punktualnie. W przypadku nie pojawienia się jednej z drużyn o czasie (lub brak wymaganej liczby zawodników), czas oczekiwania na rozpoczęcie spotkania wynosi 10 minut (od godziny wyznaczonej w terminarzu na stronie www.spartancup.pl) Jeśli po upływie tego czasu mecz się nie rozpocznie, drużynie obecnej (z kompletem zawodników) przyznawane jest zwycięstwo walkowerem.

14. Drużyna, która nie stawi się na wyznaczone spotkanie lub nie będzie miała wymaganej liczby zawodników, oddaje mecz walkowerem. Odpisuje się jej "-1" pkt. i stosunek bramkowy 0:3. Drużyna, która trzykrotnie odda mecz walkowerem (licząc tylko spotkania ligowe) zostaje wykluczona z rozgrywek bez możliwości zwrotu opłaty startowej – drużyna może pozostać w rozgrywkach pod warunkiem wpłacenia 180zł, które zostaną przeznaczone na wykupienie 1h boiska dla każdej z drużyn, z którymi oddali mecz walkowerem. Drużyna wykluczona po 3 walkowerze ma czas do kolejnego meczu (bez opłacenia drużyna nie zostanie dopuszczona do kolejnego meczu i ostatecznie usunięta z ligi)

Drużyna może też zostać ukarana walkowerem gdy ze względu na wykluczenia (czerwone kartki) lub kontuzje będzie miała mniej niż 5 zawodników – w tym wypadku walkower będzie traktowany jako osobny przypadek i nie będzie skutkował wykluczeniem (doliczany do pozostałych walkowerów) z rozgrywek i odejmowaniem punktu (pod warunkiem że drużyna rozegra minimum 10 minut spotkania).

15. W przypadku niestawienia się obu drużyn i nieodbycia meczu w wyznaczonym terminie, mecz jest weryfikowany jako obustronna przegrana – walkower. Drużynom odpisuje się „-1” punkt w tabeli, w stosunku bramkowym 0:3 dla każdej drużyny.

16. Mecze prowadzone są prze jednego sędziego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

17. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o przepisy gry w PZPN i Spartan Cup.

18. Wszystkie zespoły zapisane do XV edycji amatorskiej ligi Spartan Cup mają zagwarantowany udział w 1. rundzie Pucharu, który jest osobną formą rozgrywek i dopuszczone będą również zespoły, które nie grają w lidze. Szczegóły dotyczące pucharu organizator będzie przesyłał mailowo, wszystkie informacje będą również dostępne na stronie www.spartancup.pl.

 

9. NAGRODY:

Ekstraklasa:

1 m. – Puchar + talon na sprzęt sportowy

2 m. – Puchar + talon na sprzęt sportowy

3 m. – Puchar + talon na sprzęt sportowy

I liga:

1 m. – Puchar + awans do Ekstraklasy

2 m. – Puchar + mecz barażowy

3 m. – Puchar II liga:

1 m. – Puchar + awans do Ekstraklasy

2 m. – Puchar + mecz barażowy

3 m. – Puchar

SPARTAN CUP – Wiosna 2017 Amatorska Liga Piłki Nożnej

 

Najlepsi zawodnicy:

Ekstraklasa:

Najlepszy bramkarz – Puchar + nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik – Puchar + nagroda rzeczowa

Najlepszy strzelec – Puchar + nagroda rzeczowa

I, II, III liga:

Najlepszy bramkarz – Puchar

Najlepszy zawodnik – Puchar

Najlepszy strzelec – Puchar)

 

Przewidziane są również upominki od partnerów ligi dla najlepszego zawodnika danego tygodnia rozgrywek. Bezwzględnym warunkiem przy odbiorze nagrody dla zawodnika tygodnia jest udzielenie, krótkiego wywiadu. Wyróżnieni zawodnicy mają maksymalnie 2 tygodnie na odbiór nagrody (liczone od daty zamieszczenia informacji na stronie www.spartancup.pl).

 

Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w Lidze Spartan Cup oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję Ligi Spartan Cup na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi Spartan Cup.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2, które są integralną częścią niniejszego regulaminu.

2. Mecze będą odbywały się bez względu na pogodę (w wyjątkowych przypadkach – np. burza z wyładowaniami atmosferycznymi lub opady śniegu – mecz może zostać przerwany lub odwołany).

3. Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą korzystać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w Lidze Spartan Cup.

4. W szatni mogą przebywać dwie drużyny. Klucze do szatni otrzymują kapitanowie lub upoważnieni przedstawiciele drużyny na 20 minut przed rozpoczęciem spotkania.

5. Zawodnicy po skończonym meczu, mogą przebywać w szatni do 15 minut. Kapitanowie drużyn lub ich przedstawiciele są zobowiązani zdać klucze do szatni, po ww. czasie, organizatorowi.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe i inny sprzęt zawodników, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.

7. Drużyny i zawodnicy, są zobowiązani podczas meczu do przebywania w swoich strefach zmianowych. Organizator zapewnia ławki rezerwowe dla grających drużyn.

8. Organizator zapewnia zawodnikom, podczas rozgrywanych meczy, wodę źródlaną do picia.

9. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe z atestem FIFA.

10. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz, plastry, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.

11. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem przez kapitana lub upoważnionego zawodnika drużyny i potwierdzony czytelnym podpisem. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania zawodów.

12. Zawodnicy spóźnieni, mogą uczestniczyć w meczu od momentu wpisania ich do protokołu meczowego.

13.Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą i nie będą dopuszczani do gry.

14. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada jej kierownictwo. W przypadku zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.

15. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie do użytku drużyny.

16. Protesty przyjmowane są na piśmie, najpóźniej do 48 godzin po rozegranym meczu. Protest rozstrzyga organizator i informuje zainteresowane strony do trzech dni od złożenia protestu.

17. W przypadku zgłoszenia protestu przez jedną z drużyn, organizator nie ma obowiązku powiadamiania stron niezainteresowanych protestem.

18. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.). Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.

19. Jeśli piłka zostanie wykopnięta poza teren Centrum, zawodnik rezerwowy drużyny, która to uczyniła zobowiązany jest udać się po nią. W przypadku braku zawodnika z rezerwy, proszony jest o to zawodnik z zespołu przeciwnego .

20. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.

21. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych.

22. Wyniki ze spotkań, relacje pisemne, zdjęciowe, filmowe, będą na bieżąco zamieszczane na stronie Ligi Spartan Cup. Wyniki będą zamieszczane tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego.

23. Zgłoszenie się do rozgrywek w Spartan Cup jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

24. Amatorska Liga Spartan Cup jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych i stosownym bezpieczeństwie.

25. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach organizator będzie informował uczestników mailowo oraz odpowiednie informacje pojawią się na stronie www.spartancup.pl

Partnerzy

Wyniki ostatnich spotkań: AC Polanka vs Gumzamet Fidasz 1:6 --- Persona Direktservice Team vs AC Polanka 2:0 --- Persona Direktservice Team vs The Crazy Gang 2:1 --- AC Polanka vs Anonymous 1:0 --- NG Engineering vs Gumzamet Fidasz 4:5 --- Najbliższe spotkania: brak