SPARTAN CUP NA FACEBOOKU

SPARTAN CUP

TO AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

REGULAMIN

1. edycji ligi Women's Spartan Cup

 

 

1. CEL TURNIEJU:
- Upowszechnianie i popularyzacja amatorskiej gry kobiet w piłkę nożna, jako formy spędzania czasu wolnego mieszkańców Wrocławia.
- Promocja kobiecej piłki nożnej we Wrocławiu


2. ORGANIZATOR:
WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.


3. MIEJSCE I TERMIN:
Miejsce: boisko w Centrum Treningowym Spartan, ul. Krajewskiego 2, tel. 71/348 42 17, fax 71/348 42 13

telefon do koordynatora: 693 581 756
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin: I edycja – Jesień 2016 – będzie rozegrana w miesiącach wrzesień – grudzień 2016
Mecze ligowe będą rozgrywane w następujące dni :
wtorki, czwartki w godz. 17.50 – 19.30

soboty w godz. 14:00-16:30

 

4. STADION – MIEJSCE ROZGRYWANIA MECZÓW:
Boisko ze sztuczna trawą, wypełnione granulatem typu EPDM. Wymiary boiska : 40m x 60m.
Bramki: 5m x 2m. Oświetlenie sztuczne – 4 zespoły lamp.
Dla każdej drużyny szatnia-przebieralnia z pełnym węzłem sanitarnym.
Ławki dla drużyn i rezerwowych.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W lidze Women's Spartan Cup mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji, urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jaki i grupy nieformalne.
2. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach z organizatorem (kapitan lub kierownik drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, osoba zgłaszająca drużynę do turnieju, odpowiedzialna jest za zapoznanie zawodników z niniejszym regulaminem i przepisami.
3. Mecze rozgrywane jak wyżej w pkt.3 ( miejsce i termin).
4. Termin, godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.
Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie internetowej: www.spartancup.pl najpóźniej 5 dni po zakończeniu zapisów.
5. Po dokonaniu zgłoszenia, spełnieniu warunków formalnych i ustaleniu terminarza, organizator nie przewiduje przekładania terminów spotkań. Decydując się na udział w lidze Women's Spartan Cup zgłoszona drużyna jest świadoma terminów rozgrywania spotkań.
6. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodniczki, którze ukończyły 18 lat (w wyjątkowych przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna). Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia młodszych zawodniczek.
7. W Women's Spartan Cup mogą grać również zawodniczki grające czynnie w rozgrywkach PZPN.
8. Każda drużyna może zgłosić max 20 zawodniczek.
W bezpośrednim spotkaniu gra 7 zawodniczek: bramkarka + 6 zawodniczek w polu.
Minimalna liczba graczy, aby rozpocząć i kontynuować mecz to 6 zawodniczek: bramkarka + 5 zawodniczek w polu.
9. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodniczek, można zmienić lub uzupełnić skład do dnia, w którym będzie rozgrywana max. 3 kolejka ligowa (danego zespołu, który chce dopisać gracza). W wyjątkowych przypadkach, np. kontuzja wykluczająca z dalszych gier, poparta odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, istnieje możliwość dopisania w to miejsce nowej zawodniczki.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Women's Spartan Cup drużynom lub zawodniczkom bez podania przyczyny.
10. W przypadku zagrania zawodniczki nie zgłoszonej do rozgrywek w odpowiednim terminie (tj. do trzeciej kolejki), po ujawnieniu tego faktu, wynik meczu lub meczów w których grał nieuprawniony gracz (niezgłoszony), zostanie rozstrzygnięty walkowerem na korzyść przeciwnika.
11. Zawodniczka może wystąpić w trakcie ligi (dotyczy jednej edycji) tylko w jednym zespole. W wyjątkowych sytuacjach np. po wycofaniu się drużyny, organizator może rozpatrzyć indywidualne prośby.
12. Drużyny muszą posiadać jednorodne stroje sportowe z numerami na plecach koszulek (minimum koszulki w jednym kolorze lub jednakowe znaczniki). W przypadku braku numerów (lub powtarzających się numerów) drużyna ta musi założyć numerowane znaczniki (zapewniane przez organizatora), a kapitan danej drużyny jest zobowiązany do wpisania numerów znaczników do protokołu meczowego PRZED rozpoczęciem spotkania. Spotkanie nie może się rozpocząć bez wypełnienia protokołu meczowego, w przypadku gdy sędzia rozpocznie wcześniej spotkanie, koordynator ma prawo przerwać mecz w dowolnym momencie spotkania i zwrócić się do kapitana/przedstawiciela drużyny o uzupełnienie protokołu. Jeśli zawodnicy kapitan/przedstawiciel drużyny odmówi mecz nie będzie kontynuowany, a strona(y), która nie dopełniła formalności zostanie ukarana walkowerem.
13. W przypadku kiedy obie drużyny mają podobne kolorystycznie stroje organizator zapewnia znaczniki. Zakłada je drużyna która w danym dniu pełni rolę gości.
14. Dozwolone obuwie do gry w turnieju to lanki piłkarskie lub tzw. halówki, zakaz grania w butach - korkach typu wkręty (metalowe, plastikowe).
15. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny (kierownika drużyny, trenera), który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało: Wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodniczek, dbanie o zachowanie porządku zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionej zawodniczki.
16. Zawodniczka każdej drużyny zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie zgłoszenia do ligi). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu ligi przez wszystkie zawodniczki danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o treści regulaminu.
17. Każda zawodniczka zgłaszając się do udziału w Lidze Women's Spartan Cup oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję Ligi Women's Spartan Cup na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi Women's Spartan Cup.
18. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan lub kierownik drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi Women's Spartan Cup, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkie zawodniczki drużyny.
19. Każda zawodniczka biorąca udział w lidze Women's Spartan Cup ma obowiązek posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości zawodniczek zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodniczek zgłoszonych do ligi drużyna zostaje ukarana walkowerem.
20. Zawodniczki uczestniczące w lidze Women's Spartan Cup są zobowiązane we własnym zakresie poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.
21. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW.
22. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze Women's Spartan Cup drużynom lub zawodniczkom bez podania przyczyny.
23. Następstwem za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry może być walkower lub dyskwalifikacja z ligi. Dotyczy to i zawodniczek i drużyn. Orzeka to organizator.

 


6. ZGŁOSZENIA:
Warunkiem udziału
w lidze Women's Spartan Cup – I edycja, jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia w formie elektronicznej lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2) oraz dokonanie opłaty startowej w odpowiedniej wysokości i terminie (nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek) – przelewem na konto, bądź też gotówką lub kartą płatniczą w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2.
Brak spełnienia jednocześnie obu warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału i nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez osobę reprezentującą drużynę oraz podpisy zawodniczek stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność w lidze Women's Spartan Cup (w przypadku zgłoszeń elektronicznych – skan).


Wpłat przelewem należy dokonać na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW
Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990
W tytule wpłaty należy wpisać: udział w lidze Women's Spartan Cup – pierwsza edycja – /nazwa zespołu/.


Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich przypadków, min. przypadków wykluczenia lub rezygnacji drużyn z rozgrywek, lub rozegrania mniejszej liczby spotkań z powodów niezależnych od organizatora np. wycofania się którejś drużyny z rozgrywek.

 

7. OPŁATA ZA UDZIAŁ:
Płatność najpóźniej do 11. września 2016:

700zł

Wpłaty można dokonać przelewem na konto (patrz pkt. 6), bądź też gotówką lub kartą w recepcji Centrum Spartan ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu.

 


8. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY:
Women's Spartan Cup Liga:

1. Czas trwania meczu: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy.
2. Drużyny 7 -osobowe (6 zawodniczek w polu + bramkarka).
Aby spotkanie mogło być rozegrane, wymagane jest min. 6 zawodniczek: (bramkarka + 5 zawodniczek w polu).
3. System każdy z każdym lub inny w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.
Ilość zespołów oraz ewentualny podział na ligi będzie zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
4. O kolejności w tabeli decydują:
a. większą liczba zdobytych punktów
b. wynik bezpośredniego spotkania między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn „mała tabela” uwzględniająca wynik bezpośrednich spotkań)
c. lepszy bilans bramkowy

d. większa liczba zdobytych bramek

e. losowanie

5. W zależności od wyniku meczu drużyny otrzymują:
a. drużyna zwyciężająca – 3 punkty,
b. drużyna przegrywająca – 0 punktów,
c. w przypadku remisu, obie drużyny – 1 punkt.
6. W przypadku więcej niż jednej ligi zasady spadku i awansu zostaną ustalone po zapisach, ale przed pierwszym meczem i zostaną przesłane do wszystkich kapitanów/kierowników zespołów.

7. Termin oraz godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.
Terminarz zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom ligi. Będzie również dostępny na stronie internetowej www.spartancup.pl na 5 dni po zakończeniu zapisów.
8. Drużyny zobowiązane są rozpoczynać spotkania punktualnie. W przypadku nie pojawienia się jednej z drużyn o czasie (lub brak wymaganej liczby zawodczniek), czas oczekiwania na rozpoczęcie spotkania wynosi 10 minut (od godziny wyznaczonej w terminarzu na stronie www.spartancup.pl) Jeśli po upływie tego czasu mecz się nie rozpocznie, drużynie obecnej (z kompletem zawodniczek) przyznawane jest zwycięstwo walkowerem.
9. Drużyna, która nie stawi się na wyznaczone spotkanie lub nie będzie miała wymaganej liczby zawodniczek, oddaje mecz walkowerem. Odpisuje się jej "-1" pkt. i stosunek bramkowy 0:3.
10. W przypadku niestawienia się obu drużyn i nieodbycia meczu w wyznaczonym terminie, mecz jest weryfikowany jako obustronna przegrana – walkower. Drużynom odpisuje się „-1” punkt w tabeli, w stosunku bramkowym 0:3 dla każdej drużyny.
11. Mecze prowadzone są prze jednego sędziego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
12. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o przepisy gry w PZPN i Spartan Cup.

 

9. NAGRODY:
Ekstraklasa:
1 m. – Puchar
2 m. – Puchar

3 m. – Puchar


Women'S SPARTAN CUP – Jesień 2016 Amatorska Kobieca Liga Piłki Nożnej
Najlepsza bramkarka– Puchar

Najlepsza zawodniczka – Puchar
Najlepszy strzelec – Puchar

Przewidziane są również upominki od partnerów ligi dla najlepszej zawodniczki danego tygodnia rozgrywek. Bezwzględnym warunkiem przy odbiorze nagrody dla zawodniczki tygodnia jest udzielenie, krótkiego wywiadu. Wyróżnione zawodniczki mają maksymalnie 2 tygodnie na odbiór nagrody (liczone od daty zamieszczenia informacji na stronie www.spartancup.pl).

Każda zawodniczka zgłaszając się do udziału w lidze Women's Spartan Cup oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję ligi Women's Spartan Cup na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi ligi Women's Spartan Cup.

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Każdy uczestnik ligi jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2, które są integralną częścią niniejszego regulaminu.
2. Mecze będą odbywały się bez względu na pogodę (w wyjątkowych przypadkach – np. burza z wyładowaniami atmosferycznymi lub opady śniegu – mecz może zostać przerwany lub odwołany).
3. Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą korzystać wyłącznie uczestnicy ligi Women's Spartan Cup.
4. W szatni mogą przebywać dwie drużyny. Klucze do szatni otrzymują kapitanowie lub upoważnieni przedstawiciele drużyny na 20 minut przed rozpoczęciem spotkania.
5. Zespoły po skończonym meczu, mogą przebywać w szatni do 15 minut. Kapitanowie drużyn (lub ich przedstawiciele) są zobowiązani zdać klucze do szatni, po ww. czasie, organizatorowi.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe i inny sprzęt uczestników ligi, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.
7. Drużyny i zawodnicy, są zobowiązani podczas meczu do przebywania w swoich strefach zmianowych.
Organizator zapewnia ławki rezerwowe dla grających drużyn.
8. Organizator zapewnia uczestnikom ligi, podczas rozgrywanych meczy, wodę źródlaną do picia.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ligi piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe z atestem FIFA.
10. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz, plastry, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie uczestników.
11. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem przez kapitana lub upoważnioną zawodniczkę drużyny i potwierdzony czytelnym podpisem. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania zawodów.
12. Zawodnicy spóźnieni, mogą uczestniczyć w meczu od momentu wpisania ich do protokołu meczowego.
13. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą i nie będą dopuszczani do gry.
14. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada jej kierownictwo. W przypadku zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.
15. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie do użytku drużyny.
16. Protesty przyjmowane są na piśmie, najpóźniej do 48 godzin po rozegranym meczu. Protest rozstrzyga organizator i informuje zainteresowane strony do trzech dni od złożenia protestu.
17. W przypadku zgłoszenia protestu przez jedną z drużyn, organizator nie ma obowiązku powiadamiania stron niezainteresowanych protestem.
18. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.). Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.
19. Jeśli piłka zostanie wykopnięta poza teren Centrum, rezerwowa drużyny, która to uczyniła zobowiązana jest udać się po nią. W przypadku braku rezerwowych, proszony jest o to rezerwowy z zespołu przeciwnego.
20. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i szacunku wobec zawodniczek drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.
21. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych.
22. Wyniki ze spotkań, relacje pisemne, zdjęciowe, filmowe, będą na bieżąco zamieszczane na stronie ligi Women's Spartan Cup. Wyniki będą zamieszczane tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego.
23. Zgłoszenie się do rozgrywek w Spartan Cup jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
24. Amatorska Liga Women's Spartan Cup jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych i stosownym bezpieczeństwie.

Partnerzy

Wyniki ostatnich spotkań: AC Polanka vs Gumzamet Fidasz 1:6 --- Persona Direktservice Team vs AC Polanka 2:0 --- Persona Direktservice Team vs The Crazy Gang 2:1 --- AC Polanka vs Anonymous 1:0 --- NG Engineering vs Gumzamet Fidasz 4:5 --- Najbliższe spotkania: brak