Przepisy Gry

AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ SPARTAN CUP

  1. BOISKO

Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 40 x 60m, z bramkami 5x2m ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i oświetleniem przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu.

  1. ZESPOŁY

Gra prowadzona jest przez drużyny 7-OSOBOWE, składające się z bramkarza oraz 6 zawodników pola
Do ligi można zgłosić 20 zawodników. Minimalna liczba zawodników, aby rozpocząć i kontynuować mecz to 6 zawodników: bramkarz + 5 zawodników w polu
Zespoły powinny posiadać jednakowe komplety strojów piłkarskich, minimum – same koszulki w jednakowym kolorze lub jednakowe znaczniki
Dozwolone obuwie do gry w turnieju to lanki piłkarskie lub tzw. halówki, zakaz grania w butach – korkach typu wkręty (metalowe, plastikowe)
W trakcie gry dokonywane są zmiany lotne – bez limitu zmian, tylko w obrębie strefy zmian danej drużyny (w przerwie spotkania następuje zmiana ławek rezerwowych tak, aby ławka rezerwowych znajdowała się po stronie bramki danej drużyny).
Zawodnik wymieniany może zejść w innej strefie boiska, tylko w przerwie w grze po uprzednim zgłoszeniu sędziemu (kontuzja, zmiana obuwia, stroju itp.). Po zejściu zawodnika, rezerwowy może wejść tylko w strefie zmian
Zawodnik (w tym również bramkarz, w przerwie w grze) może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika zmienianego.

  1. MECZ

Rozgrywane są dwie połowy, czas gry 2 x 20 minut, 5 minut przerwy.

W Pucharze Ligi w przypadku remisu w fazie pucharowej o zwycięstwie decydują rzuty karne, jeśli wykonanie 3 rzutów karnych przez obie drużyny nie przyniesie rozstrzygnięcia – rzuty karne strzelają kolejni zawodnicy, aż do momentu rozstrzygnięcia.

Spotkania zaczynają się i kończą o wyznaczonych przez organizatora godzinach.
Mecze prowadzone są przez jednego sędziego

  1. ROZPOCZĘCIE GRY, RZUT ROŻNY, AUT, RZUT OD BRAMKI

Z rozpoczęcia gry nie można bezpośrednio zdobyć bramki, można zdobyć bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego, rzut z autu traktowany jest jak rzut wolny pośredni, z rozpoczęcia gry piłka musi być zagrana do przodu.
Rzut z autu wykonywany jest wyłącznie nogą, z ziemi, dokładnie z linii lub zza linii autowej w strefie zielonej boiska.
Rzut z autu (wykop) może być wykonany wyłącznie z murawy boiska.
Rzut od bramki wykonywany jest wyłącznie przez bramkarza, ręką, a piłka może być rzucona za linię środkową boiska.
Przy rzucie od bramki – bramkarz wyrzuca piłkę z dowolnego punktu pola karnego – piłka po wyrzucie jest od razu w grze; współpartner może przyjąć piłkę w polu bramkowym i wyprowadzić ją z pola bramkowego – zawodnicy drużyny przeciwnej również mogą być w obrębie pola karnego przy wznowieniu gry.
Piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu gry muszą zachować odległość minimum 3m, natomiast przy aucie, rzucie wolnym i rożnym minimum 5m od piłki.
Zawodnik ma 4 sekundy na wykonanie stałego fragmentu gry, chyba, że jest na gwizdek, wtedy 4 sekundy po gwizdku.
Piłka jest w grze, gdy zostaje dotknięta i jest w ruchu (nie musi przebyć odległości równej obwodowi piłki).
Pole rożne, to 1m od chorągiewki na linii bramki i w linii bocznej, z tego miejsca można wybijać piłkę przy rzucie rożnym
Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

  1. RZUT WOLNY POŚREDNI

Dyktowany jest w sytuacji gdy:

ma miejsce niebezpieczne zagranie
ma miejsce przeszkadzanie w ruchu przeciwnika, gdy piłka nie jest w grze
ma miejsce przeszkadzanie bramkarzowi w rzucie piłki (gdy piłka jest w grze)
zawodnik wchodzi na boisko w trakcie zmiany przed zejściem z boiska zawodnika zmienianego
gdy wejście na boisko zmieniających się graczy ma miejsce poza strefą zmian (zawodnik może zejść z boiska w dowolnym miejscu, wchodzący zawsze musi wejść w strefie zmian)
gdy bramkarz dotyka lub łapie piłkę w ręce zagraną do niego przez partnera z drużyny poniżej kolana
gdy zawodnik zagrywa ponownie piłkę po wykonaniu rzutu wolnego, rożnego, autu zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika
gdy zawodnik zwleka z wykonaniem zagrania, rzutu rożnego, wolnego
gdy zawodnik zachowuje się niesportowo, wyraża dezaprobatę wobec decyzji sędziegoRzut wolny pośredni sygnalizowany jest przez sędziego podniesieniem ręki, a wykonywany jest z miejsca popełnienia przewinienia (lub – w przypadku przewinienia w obrębie pola karnego, z miejsca na linii pola karnego położonego najbliżej miejsca przewinienia)

gdy sędzia przeszkodzi jednemu z zespołów podczas rozgrywania akcji (anulowano przepis „sędzia powietrze”).

  1. OSTRZEŻENIE / WYKLUCZENIE

Za niesportowe zachowanie, wyrażanie dezaprobaty wobec decyzji sędziów, opóźnianie rozpoczęcia gry, nieprawidłowe opuszczanie boiska lub wejście na boisko, utrudnianie wznowienia gry lub uporczywe łamanie przepisów, sędziowie upominają zawodnika karą:

2 minut – Zawodnik może wrócić na plac gry w przypadku straty bramki przez jego drużynę.

Za przewinienia cięższe – typu akcja ratunkowa, obrona bramki ręką – kara

5 minut – bez powrotu po bramce

Czerwona kartka jest za wybitnie niesportowe zachowanie. Ukarany zawodnik nie może już wrócić na plac gry w danym meczu. W tym przypadku drużyna gra przez 5 minut w osłabieniu, bez względu na wynik spotkania. Zawodnik zastępujący usuniętego gracza może wejść na boisko za zgodą sędziego po upływie kary 5 minut
Wyższa kara za czerwoną kartkę będzie weryfikowana przez sędziego oraz organizatora, a możliwe konsekwencje to wykluczenie z udziału w turnieju! Może mieć zastosowanie w przypadku brutalnego – celowego faulu, uderzenia bez piłki, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz inne. Agresywne i niesportowe zachowanie całego zespołu (szczególne przypadki – rozpatrywane indywidualnie) może powodować wykluczenie z rozgrywek całej drużyny!!!

W przypadku zawieszenia zawodnika na konkretną ilość spotkań w meczu ligowym – kara obowiązuje w spotkaniach ligowych. W przypadku zawieszenia za przewinienie w meczu Pucharu Ligi – kara obowiązuje w meczach pucharowych. W przypadku otrzymania czerwonej kartki w ostatnim spotkaniu danej edycji – wykluczenie obowiązuje w edycji następnej.